SHIKADO ROMA SHITORYU KARATE-DO

 
 

l’associazione

- chi siamo

- affiliazioni e diplomi

il maestro

- curriculum

galleria

- foto

- video

corsi e eventi

- corsi

- eventi

- risultati gare

contatti e link

- contatti

- link

kata

karate do

 1. 1Naifanchin Shodan, Nidan, Sandan

 2. 2Pinan (Heian), Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan

 3. 3Bassai Dai, Bassai Syo

 4. 4Kosokun (Kanku o Kusyanku), Dai, Syo, Shiho Kosokun

 1. 5Jitte, Jion, Jiin (origen Tomari-Te)

 2. 6Rohai Shodan, Nidan, Sandan

 3. 7Wansyu, Wankan, Wandan

 4. 8Chintei, Chinto (Gankaku), Chinsyu

 5. 9Goju Shiho (Useishi)

Shuri-Te

 1. 1Gekisai Dai Ichi, Dai Ni

 2. 2Tensyo

 3. 3Sanchin

 4. 4Seienchin

 5. 5Seisan

 6. 6Saifa

 1. 7Sanseiru

 2. 8Seipai

 3. 9Shisochin

 4. 10Kururunfa

 5. 11Suparinpei

Naha-Te

 1. 1Shinsei

 2. 2Miojyo

 3. 3Aoyagui (Seiryu)

 4. 4Jyu Roku

 5. 5Matsukaze (Wankan)

Kata Mabuni Kenwa

 1. 1Nisheishi (Nijyushiho)

 2. 2Shochin

 3. 3Unsyu (Unsu)

Tomari-Te Maestro Aragaki

 1. 1Matsumora no Sesyan (Hangetsu)

 2. 2Chantanyara no Kushyanku

 3. 3Chibana no Kusyanku

 4. 4Ishimine no Bassai

altri

 1. 1Tomari no Wansyu (Empi)

 2. 2Tomari no Bassai

 3. 3Tomari Chinto

 4. 4Tomari no Rohai

Tomari-Te

 1. 1Haffa, Hakkaku

 2. 2Papporen

 3. 3Nipaipo

Katas Cinesi (Maestro Go Kenki)

 1. 5.Kihan no Bassai

 2. 6.Oyadomari no Bassai

 3. 7.Shinpa

 4. 8.A-nanko

 1. 1Pachyu

 2. 2Heiku

 3. 3Paiku

 4. 4A-nan

(Maestro Nakaima)